Wijzigingen UBO-register - bijkomende bewijsstukken opladen

Home


Een belangrijke wijziging voor de registraties is dat de registratieplichtige entiteiten vanaf nu ook een bewijsstuk zullen moeten uploaden bij de registratie waaruit blijkt dat de informatie die ze hebben geregistreerd met betrekking tot de uiteindelijk begunstigde “adequaat, nauwkeurig en actueel” is.

De website van de FOD Financiën geeft alvast inspiratie welke documenten daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen: “Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn.
 
Alle entiteiten die hun UBO reeds voor 11 oktober hadden geregistreerd, krijgen tot 30 april 2021 om de documenten toe te voegen. Entiteiten die na 11 oktober 2020 de registratie in orde brengen moeten de bewijsstukken onmiddellijk opladen bij de registratie (bij gebreke waaraan de registratie technisch niet kan worden afgerond). 

Concreet

  • Alle dnf klanten waarvoor wij de UBO-registratie hebben voldaan, hoeven geen actie te ondernemen. Wij zullen de nodige bewijsstukken opladen om de registratie te voltooien. 
  • Dnf klanten die zelf de UBO-registratie in orde hebben gebracht, hebben de keuze om zelf de nodige bewijsstukken op te laden, of dit door dnf te laten doen. Indien zij wensen dat dnf dit in orde brengt, graag een seintje door te antwoorden op deze mail.   

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u steeds antwoorden op deze e-mail of contact opnemen met uw vertrouwde dossierbeheerder.