In onze laatste nieuwsbrief van 2021 werd gewaarschuwd voor de wijzigingen die op til stonden met betrekking tot het VVPRbis regime. Op basis van het toenmalige wetsontwerp werden er ingrijpende aanpassingen verwacht, waardoor in bepaalde gevallen nog actie vereist was voor jaareinde.
Actie vereist voor einde 2021. De regering heeft een nieuw voorontwerp van wet voorbereid met ingrijpende aanpassingen aan het VVPRbis regime. Hoewel de wet nog niet is goedgekeurd door het parlement, kan al wel actie ondernomen worden om bepaalde voordelen niet te verliezen!