Voorafbetalingen en steunmaatregelen corona

Home

Algemeen

De voorafbetalingen van de eerste vervaldag moeten ten laatste op 14 april 2020 op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen toekomen.
 
Aangezien de belastingvermeerdering van 6,75% niet werd aangepast in het kader van de recente steunmaatregelen, kan het zeker nog aangewezen zijn om nu reeds de nodige voorafbetalingen te doen.
 
Voor kleine vennootschappen is deze vermeerdering niet van toepassing gedurende de eerste 3 boekjaren vanaf de oprichting.
 
De betaling dient te gebeuren op rekening BE61 6792 0022 9117 met als begunstigde: “Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen”. Als mededeling gebruik je bij voorkeur de gestructureerde mededeling op basis van het ondernemingsnummer (https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling).
 
Indien het verloop van uw omzet/winst voor boekjaar 2020 momenteel moeilijk in te schatten zou zijn, kan u eventueel opteren voor een latere betaling van uw voorafbetalingen (zie hieronder).
 
Zoals u vermoedelijk weet, kan u bij uw financiële instelling ook een krediet aangaan voor de voorafbetalingen. Indien u hieromtrent nog vragen zou hebben, kan u ons altijd contacteren.

Steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

Vorige week heeft de regering beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig.
 
Aangezien de maatregel is bedoeld voor vennootschappen met liquiditeitsproblemen, geldt deze niet voor vennootschappen die:

  • Een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
  • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020
     

In de tabel hieronder kan u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen terugvinden:

dividenduitkering

Indien u hieromtrent nog vragen zou hebben, kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren.