Voorafbetaling en BTW Voorschot: te betalen in december 2019

Om de belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden, kan nog een laatste keer vooraf betaald worden vóór 20 december 2019. Het verplichte btw-voorschot moet dan weer betaald zijn vóór 24 december 2019.

geld

Voorafbetalingen: uitzondering voor starters 

Enkel kleine starters zijn tijdelijk vrijgesteld van voorafbetalingen:

de uitzondering geldt voor kleine vennootschappen tijdens de eerste drie boekjaren (te rekenen vanaf oprichting).

Tijdig en voldoende voorafbetalingen = minder of geen verhoging

De betalingen moeten uiterlijk de 10de dag van de 4de, 7de en 10de maand, en de 20ste dag van de laatste maand van het boekjaar gedaan worden. Voor een boekjaar per kalenderjaar gelden dus de volgende data.

Voorafbetaling ten laatste op 10 april 2019                9,00%
Voorafbetaling ten laatste op 10 juli 2019                  7,50%
Voorafbetaling ten laatste op 10 oktober 2019           6,00%
Voorafbetaling ten laatste op 20 december 2019       4,50%­

Voorafbetalingen op rekening BE61 6792 0022 9117

De voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 (boekjaren per 31/12/2019) moeten betaald worden op het rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117, op naam van “Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen”.

BTW voorschot December 2019

Als btw-plichtige onderneming (maand- of kwartaalaangever) moet u in de maand december een wettelijk verplicht voorschot betalen . Het voorschot moet uiterlijk op 24 december betaald zijn. Om het bedrag te bepalen heeft u de keuze tussen de twee volgende manieren:

  • Werkelijke BTW
    Het bedrag van het voorschot stemt overeen met de te betalen BTW van de verrichtingen van 1 oktober 2019 tot 20 december 2019 als kwartaalaangever of van de verrichtingen van 1 december 2019 tot 20 december 2019 als maandaangever.
  • BTW van de vorige periode
    Als onderneming kan u ook hetzelfde bedrag betalen als de verschuldigde btw over het derde kwartaal 2019 (kwartaalaangever) of over de maand november (maandaangever).


Neem contact op met uw dnf-adviseur als u hierover verdere vragen zou hebben.