VIDEO – Voordelen van alle aard voor bewoning toch verlaagd?

Meer dan waarschijnlijk zal de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard voor de (gratis) terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap aan haar werknemer of zaakvoerder aanzienlijk verlaagd worden.

De rechtbanken en hoven van beroep waren reeds tot de conclusie gekomen dat het onderscheid met een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon, eenmanszaak, een verboden discriminatie uitmaakt en onlangs heeft ook de Minister van Financiën Van Overtveldt verklaard dat hij deze ongelijkheid zal wegwerken.

Het lijkt dan ook aangewezen om zowel voor het verleden als voor de toekomst de nodige acties te ondernemen om te genieten van deze verlaagde belasting.

In onze vlog leggen we u kort uit waarover het juist gaat en welke acties u kan ondernemen.

Als u hierover nog verdere vragen zou hebben, kan u altijd terecht bij uw dnf contactpersoon of kan u een email sturen naar philippe@dnfbelgium.be.