Verplichte registratie telewerk

Naar aanleiding van het recente overlegcomité, heeft de regering beslist dat het toezicht op de naleving van het verplichte telewerk moet versterkt worden.
Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen.

  • Het aantal personen werkzaam bij onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
  • Het aantal personen werkzaam bij onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.

De aangifte moet ten laatste op de 6de kalenderdag van de maand gebeuren.
De eerste deadline is 6 april. 

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn. Stelt de onderneming geen personeel tewerk, dan geldt de registratieverplichting niet (bv. vennootschap met enkel zelfstandige bedrijfsleiders).

Indien je meerdere vestigingseenheden hebt, dien je de aangifte te doen per vestigingseenheid

Je kan de aangifte indienen via de website van de RSZ. Om enkele onduidelijkheden verder toe te lichten, heeft de RSZ ook een FAQ opgemaakt met concrete voorbeelden en meer toelichting. 

Heb je hier nog verdere vragen over? Aarzel dan zeker niet om je vertrouwde dnf-dossierbeheerder te contacteren.