Update corona-maatregelen

Home

Heeft u recht op betalingsuitstel van uw hypothecair- of ondernemingskrediet? 

Minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen en particulieren financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Hieronder vindt u meer details over een mogelijk betalingsuitstel van uw lopende kredieten,  zoals beschikbaar op de website van Febelfin.

Indien u hieromtrent meer toelichting wenst, kan u contact opnemen met uw dnf adviseur of uw bank. Wij kunnen u uiteraard verder helpen met de vragen die u van uw bank zou krijgen om een betalingsuitstel van uw ondernemingskrediet te verlenen.

Betalingsuitstel van hypothecair krediet
Wat?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn/haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

 • Tijdelijke of volledige werkloosheid
 • Ziekte ten gevolge van Covid-19
 • Sluiting van een zaak
 • Overbruggingsmaatregelen
 • Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.


2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4) Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet
Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.
Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. 

Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.


2) De onderneming is vast gevestigd in België.

3) De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Nieuwe steunmaatregel: compensatiepremie

Gisteren werd er een gloednieuwe steunmaatregel gelanceerd: de compensatiepremie. Deze premie richt zich tot ondernemers die de deuren niet verplicht moesten sluiten door de overheid, maar wel zwaar getroffen werden door het coronavirus en een aanzienlijk omzetverlies waarnemen.

Voorwaarden?

 • Omzetverlies van -60% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (15/03-30/04). Voor starters wordt er vergeleken met het neergelegd financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, indien ze 1 voltijdse werknemer tewerkstellen.
 • Indien meerdere vestigingen: max. 5 premies per onderneming

Omvang steun?

 •  € 3.000 voor zelfstandigen in hoofdberoep (of in bijberoep wanneer het inkomen gelijkaardig is aan dan van een zelfstandige in hoofdberoep)
 • € 1.500 voor zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro (ook voor zij die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer).

De compensatiepremie zal binnenkort aan te vragen zijn via de website van VLAIO. Meer info volgt!

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt of heb je hulp nodig bij het aantonen van het omzetverlies? Contacteer dnf!

Ik heb een vraag m.b.t. de steunmaatregelen

Heeft u vragen over de reeds bestaande steunmaatregelen? Neem dan zeker contact op met dnf! Dit kan door op de blauwe knop hierboven te klikken. Ook tijdens deze uitdagende tijden helpen wij u en uw organisatie graag verder.