Nieuwsbrief corona virus & steunmaatregelen

Het corona virus heeft al enkele dagen een waarneembare impact op onze manier van werken, en eigenlijk ook op onze algemene manier van leven. Het virus zal helaas ook een aanzienlijke impact hebben op de Belgische economie.
 
De overheid heeft, naar aanleiding van de verder verspreiding van het virus, strikte maatregelen genomen die wij ten volle begrijpen en ondersteunen. Onze eerste focus is nu de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, onze klanten en de mensen om ons heen. Wij volgen de richtlijnen van de overheid dan ook nauwlettend op en hebben de nodige preventieve maatregelen getroffen.
 
Onze medewerkers werken vanaf heden van thuis en respecteren de regels met betrekking tot ‘social distancing’. Vergaderingen worden zoveel mogelijk virtueel georganiseerd. Deze maatregelen blijven – voorlopig - van toepassing tot 5 april 2020, waarna we de situatie opnieuw zullen beoordelen.
 
Wat betekenen deze maatregelen concreet voor onze dienstverlening aan u?

Onze dossierbeheerders blijven bereikbaar en zullen u blijven adviseren en bijstaan, ook tijdens deze uitdagende tijden. Ze hebben alle middelen en technologie ter beschikking om op afstand te werken en u, ook bij telewerk, verder te helpen met uw vragen.  
Via mail, telefoon, video of conference call blijven wij graag met u in contact.
 
Wanneer uitzonderlijke omstandigheden zoals het corona virus een impact hebben op uw bedrijfswerking, is het meer dan ooit onze taak om u bij te staan. We bekijken graag samen wat ze voor uw bedrijf kunnen betekenen. U kan steeds bij ons terecht voor advies en hulp. Graag zoeken wij samen naar een oplossing op uw maat.

Verder brengen we jullie graag op de hoogte van de belangrijkste (wijzigingen m.b.t.) steunmaatregelen van de overheid:

Aanvragen tijdelijke werkloosheid – arbeiders en bedienden:

 • Vanaf 13 maart worden alle aanvragen werkloosheid door corona als overmacht beschouwd. Concreet wil dit zeggen dat je geen voorafgaande melding meer dient door te geven, geen controlekaarten af moet geven, alsook geen dossier op te maken ter staving.
 • Wél moet je op het einde van de maand de dagen van werkloosheid aangeven bij het versturen van de verloning. Meeste sociale secretariaten zijn deze looncodes aan het aanmaken zodat deze vandaag in jouw payroll pakket beschikbaar zijn. Op basis van deze aangepaste looncodes wordt de juiste info doorgegeven aan de RVA. Zo worden alle werkloosheidsuitkeringen correct berekend en automatisch de juiste documenten aangemaakt.
 • Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht retroactief toepassen en inboeken, vanaf 13 maart.
 • Je kan gewerkte dagen afwisselen met overmachtsdagen. Voor de gewerkte dagen ontvangen je medewerkers uiteraard gewoon hun loon.
 • De RVA zal zelf 5,63€ per werkloosheidsdag en per werknemer bijbetalen, bovenop de werkloosheidsuitkering.
 • Je medewerkers moeten ook nog iets ondernemen. Zij moeten een document C3.2 opvragen bij hun vakbond of bij de hulpkas. Dat kan via hun website. Dit document moeten ze hen ingevuld terugbezorgen om de uitbetaling correct te laten verlopen.
 • Heb je reeds een aangifte ingediend volgens de oude procedure? Dan moet je de controlekaarten die je ontvangt niet meer verdelen aan je werknemers.
 • Werknemers krijgen een uitkering van 70% van hun brutoloon, begrensd tot een bedrag van 2.754,76 euro + uitkering RVA van 5,63 euro per werkloosheidsdag. In sommige sectoren is nog een supplement voorzien ten laste van de werkgever.
 • Op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid (dus ook de aanvullende toeslag) wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

(Automatisch) uitstel (toekomstige) betaling bedrijfsvoorheffing & BTW

 • De overheid kent momenteel een uitstel tot betaling bedrijfsvoorheffing toe voor een periode van 2 maanden. Dit uitstel wordt toegekend voor alle sectoren. Concreet wil dit zeggen dat de maandaangifte februari 2020 verlengd wordt tot 13 mei 2020; maandaangifte maart 2020 verlengd wordt tot 15 juni 2020 en de kwartaalaangifte Q1 2020 verlengd wordt tot 15 juni 2020. Sommige sociaal secretariaten die met een bankvolmacht werken zullen het bedrag automatisch terugstorten en de betaalaanvraag later opnieuw aanbieden. Je informeert best voor de zekerheid ook bij je bank.
 • U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen. Concreet wil dit zeggen dat de maandaangifte februari 2020 verlengd wordt tot 20 mei 2020; maandaangifte maart 2020 verlengd wordt tot 20 juni 2020 en de kwartaalaangifte Q1 2020 verlengd wordt tot 20 juni 2020.

Uitstel van betaling (van reeds bestaande) schulden: btw - bedrijfsvoorheffing - personenbelasting – vennootschapsbelasting – rechtspersonenbelasting 

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen. Aanvragen dienen uiterlijk voor 30 juni 2020 ingediend te worden. 

Hinderpremie

 • Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.
 • Indien je verplicht bent je onderneming volledig te sluiten, dan kan je als je aan de voorwaarden voldoet aanspraak maken op een premie van 4000 euro, ook al bied je nog take-away mogelijkheden aan of doe je leveringen aan huis.
 • Moet je enkel verplicht sluiten in het weekend, dan heb je recht op 2000 euro.
 • De toepassing om een aanvraag in te dienen is in volle ontwikkeling en zou deze week geactiveerd worden.

Zelfstandigen

 • Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling aanvragen. Hiervoor neem je best contact op met je Sociaal Verzekeringsfonds. De meeste van hen hebben hiervoor een tool opgemaakt zodat je dit digitaal kan aanvragen. Het uitstel betreft het 1ste kwartaal met een betalingsdatum van 31 maart 2020 (dat verplaatst wordt naar 31 maart 2021) en het 2de kwartaal 2020 met betalingsdatum 30 van juni 2020 (dat verplaatste naar 30 juni 2021). Werk je met domiciliëring? Ook dan raden we je aan om – na de aanvraag - contact op te nemen met je bank om dit tijdelijk stop te zetten.
 • Vermindering sociale bijdrage naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen
 • Vrijstelling omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden voor de sociale bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020  
 • Overbruggingsrecht tot € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast): voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut. Je hebt hier recht op indien je actief bent in de horeca, indien je actief bent in een andere sector waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten of wanneer je actief bent in andere sectoren die uit voorzorg of omdat ze te weinig klanten hebben moeten sluiten.

Kredieten & leningen

Er zijn momenteel onderhandelingen m.b.t. het flexibel aangaan van nieuwe kredieten. Van zodra hier concrete maatregelen zijn opgesteld, brengen we u graag verder op de hoogte.
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze mail? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons! We helpen je graag verder.

Tenslotte wensen we u veel moed in deze uitdagende tijden, maar bovenal een goede gezondheid voor uzelf en uw naaste omgeving.