Maatregelen coronavirus

Gezien de recentste ontwikkelingen omtrent het corona virus heeft de overheid enkele maatregelen ingevoerd voor bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks hierdoor beïnvloed worden. We volgen deze en eventuele bijkomende maatregelen nauwgezet op voor onze klanten. Tevens zijn er reeds bestaande maatregelen om dergelijke situaties het hoofd te bieden.
 
We merken dat klanten wel wat vragen hebben: Wat indien je geen of minder werk hebt voor je werknemers? Wanneer kun je tijdelijke werkloosheid inroepen? Wat moet je daarvoor concreet doen?
 
Graag informeren wij u over de mogelijke maatregelen die u als onderneming kunt nemen:

  • Aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen – bedienden & arbeiders
  • Aanvraag tijdelijke werkloos overmacht – bedienden & arbeiders

Belangrijk! Vraag je tijdelijke werkloosheid overmacht aan, vermeld dan zeker ‘coronavirus’ als reden van overmacht, zowel voor arbeiders als bedienden. Voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen mag je niet vergeten om ‘coronavirus’ als bijkomende commentaar te vermelden bij je elektronische aanvraag (ASR), en dit ook weer zowel voor arbeiders als bedienden.
 
Verder kan u als onderneming ook uitstel van betaling aanvragen van:

  • de bedrijfsvoorheffing;
  • de btw;
  • de personenbelasting;
  • de rechtsperonenbelasting;
  • sociale werkgeversbijdragen (eventueel bijkomende vrijstelling);
  • de vennootschapsbelasting.

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u steeds terecht op het volgende mailadres: yelena@dnf.be