Update coronamaatregelen

Home

 

Hierbij bezorgen wij u graag opnieuw een update van enkele Coronamaatregelen die van toepassing kunnen zijn voor u/uw onderneming.

1. Vlaams beschermingsmechanisme

Heb je als ondernemer door de beperkende maatregelen van de overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020? Dan kan je vanaf oktober 2020 een premie aanvragen. De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode (voor de meeste ondernemingen dus augustus-september 2019) en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep. Deze maatregel is nu nog niet operationeel.

2. Tijdelijke werkloosheid

Vanaf september wijzigen de spelregels van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. 
Tot 31 december kan ze verder gebruikt worden door twee groepen ondernemingen:

  • ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020;
  • ondernemingen van de sectoren die zwaar getroffen zijn door maatregelen beslist in de Nationale Veiligheidsraad.

Eerder had de RVA een procedure opgezet waarbij alle ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid na 31 augustus wilden verderzetten, een aanvraag moesten indienen met minimale gegevens. Die procedure blijkt niet efficiënt voor de zwaar getroffen sectoren en werd bijgestuurd: 

  • ondernemingen die behoren tot een sector die integraal “zwaar getroffen” is,   worden vrijgesteld van de aanvraag aan de RVA
  • ondernemingen die behoren tot een sector waarvan slechts bepaalde activiteiten “zwaar getroffen” zijn,  moeten een aanvraag doen met informatie op werknemersniveau.

De definitieve lijst met zwaar getroffen ondernemingen kan je hier terugvinden.

1.1 Ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid kunnen verderzetten tot 31/12/2020, zonder aanvraag bij de RVA

Het zijn de ondernemingen die behoren tot de sectoren die integraal worden beschouwd als “zwaar getroffen”:

PC 140.02: taxi’s
PC 227: audiovisuele sector
PC 302: horeca
PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen
PC 304: vermakelijkheidsbedrijf
PC 329: socio-culturele sector
PC 333: toeristische attracties

De meeste van deze ondernemingen hadden 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 en hebben op die basis al een aanvraag laten registreren bij de RVA. Nu blijkt dat die aanvraag eigenlijk niet hoefde,  maar dat is een gevolg van de laattijdige en retroactieve aanpassing van reglementering en procedure.

1.2 Ondernemingen die de soepele corona-werkloosheid kunnen verderzetten tot 31/12/2020, na registratie van een aanvraag bij de RVA

Ondernemingen die NIET behoren tot de sectoren die integraal worden beschouwd als “zwaar getroffen” kunnen de soepele corona- werkloosheid verder toepassen indien ze:
voldoen aan bepaalde voorwaarden: ofwel 20% tijdelijke werkloosheid aantonen in het 2e kwartaal 2020, ofwel activiteiten uitvoeren die “zwaar getroffen” zijn;
EN daartoe een aanvraagformulier C106A-corona-HGO laten registreren bij de RVA


1.3 Ondernemingen die niet behoren tot de sectoren van de lijst en evenmin voldoen aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid

Deze ondernemingen moeten overschakelen naar een gewoon stelsel van economische werkloosheid - schorsing bedienden. Tot 31 december 2020 zijn beide stelsels versoepeld.

Heb je nog specifieke vragen m.b.t. bepaalde coronamaatregelen die misschien van toepassing kunnen zijn voor jou als ondernemer of voor jouw onderneming? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Dit kan via jouw vertrouwde dnf dossierbeheerder of via te antwoorden op deze mail.