Corona compensatiepremie - Aan te vragen vanaf morgen!

Home


De overheid voorziet in tal van maatregelen om de impact van het corona-virus te beperken. Hieronder ook de hinderpremie. Deze premie richt zich op ondernemingen die verplicht zijn om volledig te sluiten en bestaat uit een éénmalig bedrag van 4000 euro (vanaf 6/04 aangepast naar een dagvergoeding van 160 euro per sluitingsdag).

Al snel bleek dat er veel andere ondernemingen hier niet in aanmerking kwamen - gezien zij niet verplicht waren te sluiten - maar wél hun omzet sterk zagen afnemen door het corona virus. Hiervoor werd de geacht corona compensatiepremie in het leven geroepen. Tot op heden waren de vereisten betreffende deze premie relatief beperkt. Deze werden sinds vorige week sterk uitgebreid.Hierdoor is er meer duidelijkheid over wie al dan niet in aanmerking komt komt voor de premie en blijkt dat bepaalde ondernemingen niet langer kunnen genieten van deze premie. We zetten alle reeds gekende vereisten graag op een rijtje voor u.

Wie komt er in aanmerking voor de compensatiepremie?

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minimale 13.993,78 euro
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minimaal 1 VTE werkend vennoot of minimaal 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbare statuut met minimale 1 VTE werkend vennoot of relatieve 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% van meer is tewerkgesteld, dan kom je in aanmerking voor de premie van 1.500 euro. Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-onafhankelijkheid komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

 • De onderneming of zelfstandige is op 12 maart 2020 actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand voorkomen zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, etc.)
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

Wie komt er niet in aanmerking voor de compensatiepremie? 

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die rieten de compensatiepremie is ontvangen en waarin deze zelfde bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die verplicht zijn om te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de onafhankelijkheid in bijberoep). 

Welke hoofdactiviteit? 

De hoofdactiviteit van je onderneming behelst op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze lijst van nace-codes. Het betreft:

 • de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
 • de (para) medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. 

Ben je niet actief in één van voormelde categorieën en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien u een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (zie meer uitleg hieronder).

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd zijn aan de coronacrisis komen niet in aanmerking.

Omzetdaling

De onderneming moet een omzetdaling van tijdelijk 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de Coronavirusmaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.  De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormale lage omzet aantoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode (bv. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens deze referteperiode).

Voor startende ondernemingen geldt als referentie voor omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan dienen neerleggen bij opstart (bv. Eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. Btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatie Aangebracht op opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie.De omzetdaling wordt aangenomen op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • prestaties
 • tijdsregistratie

Ingeval van omzetdaling door substantiële exploitatie waarop, moet de omzetdaling het gevolg zijn van bijvoorbeeld de opgeleverde verplichtingen, zoals deze van de sociale afstand van de werknemers waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan ook te wijten zijn aan de verminderde naam van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag is een onvoldoende reden.

Bij aanvraag dient er ook een link gelegd te worden tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op uw beroepsuitoefening. De motivering moet bestaan ​​uit 2 delen: over welke coronamaatregel het gaat en hoe deze coronamaatregel de normale uitvoering van onmogelijk maakt.

Hoe en wanneer compensatiepremie aanvragen?

De compensatiepremie kan momenteel nog niet aangevraagd worden. VLAIO zal deze online tool morgen (05/05/2020) lanceren

Vragen over deze en andere corona steunmaatregelen? Neem dan zeker contact op met uw vertrouwde dnf-adviseur!