Registratie voor 30 september 2019

 

UBO register

 

U heeft het al meermaals gehoord; op 30 september 2019 moet iedere “uiteindelijke begunstigde” van een Belgische vennootschap, vzw, stichting , maatschap, fiducie of trust en soortgelijke juridische constructies zich hebben geregistreerd in het UBO-register.
 
Heeft u nog geen stappen ondernomen? Contacteer uw dnf adviseur dan meteen, opdat u geen boetes moet betalen. Wij kunnen de registratie doen voor uw vennootschap, vzw, of andere entiteit.
 
Wie moet zich registeren? Iedere “uiteindelijke begunstigde” of UBO, kort voor “Ultimate Beneficial Owner”.  Het is van groot belang om alle begunstigden van uw vennootschap of andere entiteit goed in kaart te brengen.
 
De UBO’s die zich moeten registreren zijn:

  • Voor vennootschappen:

Natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden. Is het aandeelhouderschap gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zijn zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar geviseerd. Ook natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap (bv. via aandeelhoudersovereenkomsten) worden geviseerd. Het huwelijksvermogensrecht (gemeenschap of scheiding van goederen) kan mogelijks een impact hebben op de drempel van 25%.
 
Zijn er op basis van deze criteria geen “UBO’s” geïdentificeerd (beursgenoteerd, enkel aandeelhouders < 25%, …),  dan moet het hoger leidinggevend personeel (bestuurders) zich registeren.

  • Voor vzw’s en stichtingen: 

De leden van de raad van bestuur, de vaste vertegenwoordigers, de stichters van een stichting, het dagelijkse bestuur,…  kortom eenieder die zeggenschap heeft over de vzw of stichting. Ook de persoon in wiens belang de vzw of stichting is opgericht wordt geviseerd.

Wacht niet langer, want de deadline van 30 september staat voor de deur. Indien u ons vóór 15 september de nodige informatie bezorgt, zullen wij voor de tijdige registratie zorgen.

dnf belgium staat u graag bij om deze verplichting te vervullen. Indien u wenst kan u ons een volmacht geven om de registratie voor u te doen. Heeft u de registratie zelf gedaan, en wenst u een nazicht, contacteer ons dan ook gerust.