Kosten voor thuiswerk - belastingvrije vergoeding mogelijk zonder specifieke procedure

Een recente circulaire van de fiscus bespreekt de mogelijkheid voor een werkgever om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire thuiswerkvergoeding toe te kennen aan zijn werknemers. Op basis van de circulaire kan de vergoeding worden toegepast, zonder een voorafgaand akkoord van de fiscus te moeten vragen. De maatregel geldt vanaf 1 maart 2020.
 
Indien de werknemers werkelijk regelmatig en structureel thuis werken (m.n. minstens 5 werkdagen per maand), kan de werkgever een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen van 129,48 euro per maand (incl. index sedert 1 april 2020, voor maart bedraagt de vergoeding 126,94 EUR).
 
Voor de verkrijgers is die forfaitaire thuiswerkvergoeding een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. De kost is volledig aftrekbaar bij de werkgever.
 
Bovenop deze vergoeding mag de werkgever volgende kosten terugbetalen:

  • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard
  • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

 
Als de werknemer andere kosten moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) mag de werkgever die ook terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.
 
Wens je als werkgever naast het algemeen forfait dus ook andere kosten (al dan niet op forfaitaire basis) te vergoeden (bv. autokosten), dan kan er nog steeds een aanvraag worden geïnitieerd bij de rulingcommissie.

Deze maatregel is van toepassing sinds 1 maart 2020.

Heb je meer vragen over deze regeling, aarzel dan zeker niet om uw dnf-adviseur te contacteren!