Publicaties

Handboek Sportrecht

sp_sportrecht_frontcover_web

Het Handboek Sportrecht ambieert een algemeen overzicht te bieden van de huidige stand van zaken in het sportrecht. Het richt zich niet enkel tot de sportjurist, maar is nuttig voor alle actoren in de sport, van beleidsmakers tot professionele sportbeoefenaars, van sportbestuurders tot recreanten. Het Handboek is een ‘must’ voor eenieder die meer inzicht wil krijgen in de invloed en de toepassing van de rechtsregel op het sportgebeuren. Het hoofdstuk sportfiscaliteit werd geschreven door Pieter De Ranter.

 

 

Overige publicaties

 • Buitenlandse (plezier)reizen in kader sponsoring krijgen fiscaal staartje – Fiscale actualiteit nr. 35, pag. 5-7, 10.10.2013
 • Europa gaat na of Belgische voetbalclubs onrechtmatige staatssteun krijgen – Fiscale Actualiteit, mei 2013
 • Sportbeoefenaars en bedrijfsvoorheffing : bestedingsverplichting verduidelijkt – Fiscale Actualiteit nr. 3 2013
 • Sportclubs en televisierechten – rechtspersonenbelasting – Fiscale Actualiteit nr. 41 – 2012 – Kluwer
 • Di Rupo I knabbelt aan het aanvullend pensioen van de betaalde sportbeoefenaar – SupPORT September 2012
 • Nieuwe circulaire over heffingsbevoegdheid sporters – Fiscale Actualiteit juni 2012
 • Nieuwe fiscale regels bedrijfswagens – SupPORT juni 2012
 • London 2012: Brits en Belgisch fiscaal regime – SupPORT mei 2012
 • Patrimoniumtaks: een vergeten vermogensbelasting – SupPORT januari 2012
 • Transfervergoedingen: de boekhoudkundige verwerking en het btw-regime – SupPORT maart 2011
 • Sportevenementen en btw: een kritische benadering – SupPORT november 2011
 • De fiscale gevolgen van buitenlandse reizen in het kader van een sponsorovereenkomst – SupPORT januari 2011
 • Het fiscaal regime van de premies behaald door onze Belgische topatleten in het buitenland – SupPORT juni 2010
 • Europees Hof van Justitie velt gunstig arrest voor Europese sportclubs – Sport & Recht november 2008
 • Is mijn sportclub genoodzaakt een btw-nummer aan te vragen? – SupPORT september 2010
 • Jaaroverzicht rechtspersonenbelasting aj. 2013 – Fiscale Actualiteit juli 2013
 • Jaaroverzicht rechtspersonenbelasting aj. 2012 – Fiscale Actualiteit nr. 29
 • Jaaroverzicht rechtspersonenbelasting aj. 2011 – Fiscale Actualiteit september 2011