over dnf entertainment

Net zoals de sportsector wordt ook de artiestensector geconfronteerd met een bijzonder complexe wetgeving op het vlak van fiscaliteit. Artiesten wordt ook snel geconfronteerd met buitenlandse fiscale wetgeving. Door deze toenemende complexiteit hebben artiesten en organisatoren meer nood aan aangepaste begeleiding om tegemoet te kunnen komen aan de fiscale en financiële evoluties in de tsector. De zoektocht naar kwalitatieve begeleiding is vaak niet eenvoudig. Deze leemte trachten wij op te vullen.