Onze dienstverlening

assistentie van de individuele sportbeoefenaar  en –trainer

 • Bruto-netto berekening en optimalisatie van beloningsstructuur bij de contractonderhandelingen
 • Voorbereiding, optimalisatie en indiening van de aangifte in de personenbelasting
 • Fiscale begeleiding buitenlandse sporters voor hun (sport)inkomen in België (bv. F1-piloten, triatleten, voetballers enz.)
 • Fiscale optimalisatie buitenlandse inkomsten behaald door onze Belgische (top-)sporters (bv. tennissers, voetballers, volleyballers, atleten, handballers, triatleten, wielrenners, enz.)
 • Fiscale optimalisatie sponsorinkomsten van de individuele sportbeoefenaar

assistentie van de sportclub

 • Assistentie bij een btw-controle
 • Assistentie bij een controle directe belastingen
 • Advisering en assistentie bij het vervullen van de wettelijke formaliteiten (bv. aangifte in de rechtspersonenbelasting, aangifte in de vennootschapsbelasting, btw-aangifte, aangifte in de patrimoniumtaks, aangifte in de bedrijfsvoorheffing, opmaak (loon)fiches etc.)
 • Advisering omtrent optimalisatie bij de bouw van sportinfrastructuur of clubhuis (bv. btw-besparing, erfpacht, vruchtgebruik etc.)
 • Bruto-netto berekeningen en optimalisatie van beloningsstructuur bij de contractonderhandelingen

assistentie van de sportfederatie

 • Ook sportfederaties worden steeds meer geconfronteerd met complexere fiscale en juridische vragen (bv. patrimoniumtaks, btw, rechtspersonenbelasting, fiscale assistentie omtrent vergoedingen naar hun trainers, (top)sporters etc.).

bedrijven in de sportsector

 • Ook bedrijven die actief zijn in de sportsector hebben nood aan een aangepaste fiscaliteit. Vaak zijn dergelijke bedrijven steeds op zoek naar de nieuwste innovaties om de Olympische slogan “citius, altius, fortius” waar te maken. De fiscale wetgever heeft voor dergelijke innovaties bepaalde fiscale incentives voorzien (bv. octrooi-aftrek, beperkte doorstorting bedrijfsvoorheffing enz.). Maar er zijn ook enkele fiscale valkuilen waar rekening mee gehouden moet worden. Vandaar is een aangepaste fiscaliteit aangewezen.