Onze fiscale dienstverlening

Algemeen

 • Assistentie bij alle fiscale compliance aangelegenheden
 • Assistentie bij uw relatie met de belastingadministratie
 • Advisering

Voor meer details over onze algemene fiscale dienstverlening verwijzen wij graag naar de dnf belgium homepage

Specifiek

Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming van de sectorspecifieke zaken waar wij u met de nodige ervaring in kunnen bijstaan:

 • Impact activiteiten op concessiegronden (onroerende voorheffing, verkooprecht, btw, …)
 • Investeringsaftrek voor haveninfrastructuur
 • Specifieke lokale & regionale belastingen (vnl onroerende voorheffing op materieel & outillage en belasting op drijfkracht)
 • Transfer pricing voor distributie en logistieke activiteiten
 • Advisering inzake aansprakelijk vertegenwoordiger, ET 14.000 vergunningen, …
 • Belgische aspecten van reorganisaties
  • Omvorming van reder naar agent of omgekeerd
  • Omvorming activiteit reder via branch naar vennootschap of omgekeerd
 • Transfer van activiteiten naar of uit België
 • Financiering van scheepsactiviteiten
 • Tonnage tax
 • Internationale taxatie van scheepvaartactiviteiten
 • Freight tax

Verder verwijzen wij graag naar onze algemene dienstverlening op onze dnf belgium pagina inzake fiscaliteit.