Onze boekhoudkundige dienstverlening

Boekhouding / Administratie

Begeleiding bij de opstart van een pensioenfonds of vaste inrichting (opmaak financieel plan, begeleiding bij statuten, inschrijving in ondernemingsloket) het opstellen van het rekeningenstelsel en de aanpassing ervan, volgens de ontwikkeling van de activiteiten het opstellen en het bijhouden van, alsmede het begeleiden van de opdrachtgever bij, de boekhoudkundige verwerkingen vanuit een dubbele boekhouding het periodiek boeken, of extern nazicht.

Het opstellen van:

 • boekhoudkundige tussentijdse situaties alsmede op het einde van elk jaar
 • een financieel rapport
 • opstellen van budgetten en forecasts

Bijstand bij het opstellen van verslagen:

 • het bijhouden van een permanent juridisch/fiscaal dossier van de onderneming
 • het nazicht van de intern door de klant opgestelde balans en resultatenrekening
 • de opmaak van de geconsolideerde balans

Jaarrekening

 • het opstellen van de ontwerpen van de wettelijk verplichte verslagen
 • het opstellen van de te publiceren jaarrekening (balans, resultatenrekening, sociale balans en toelichting)
 • het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale BankRapportering
 • Het opstellen en indienen van de rapportering aan de NBB
 • Het opstellen en indienen van de rapportering aan de FSMA

Verder verwijzen wij graag naar onze algemene dienstverlening op onze dnf belgium pagina inzake boekhouding en accountancy.