Onze boekhoudkundige dienstverlening

Boekhouding / Administratie

Begeleiding bij de opstart van een vennootschap (opmaak financieel plan, begeleiding bij statuten, inschrijving in ondernemingsloket) het opstellen van het rekeningenstelsel en de aanpassing ervan, volgens de ontwikkeling van de activiteiten het opstellen en het bijhouden van, alsmede het begeleiden van de opdrachtgever bij, de boekhoudkundige verwerkingen vanuit een dubbele boekhouding het periodiek boeken, of extern nazicht.

Het opstellen en indienen van alle documenten i.v.m. de inhouding van bedrijfsvoorheffing bij bedrijfsleiders

Het opstellen van:

  • boekhoudkundige tussentijdse situaties alsmede op het einde van elk jaar
  • de kwartaalstaat dienstig voor de Kamer van Notarissen

bijstand bij het opstellen van verslagen:

  • Regelmatig afpunten van registratierechten, hypotheken e.d.
  • updaten van openstaande klanten en leveranciers incl. rubricering
  • het ter plaatse bij de klant, in zijn IT-systeem, voeren van de volledige boekhouding op regelmatige basis (wekelijks), bij voorkeur SDP

Jaarrekening

  • het opstellen van de ontwerpen van de wettelijk verplichte verslagen
  • het opstellen van de te publiceren jaarrekening (balans, resultatenrekening, sociale balans en toelichting)
  • het neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank

Verder verwijzen wij graag naar onze algemene dienstverlening op onze dnf belgium pagina inzake boekhouding en accountancy.