Onze fiscale dienstverlening

 • het opstellen en indienen van de btw-aangiften, IC-opgaven of Intrastat-aangiften conform de wettelijke bepalingen
 • het jaarlijks opstellen van de btw-listing
 • nazicht in hoeverre de documenten, opgesteld door en voor de opdrachtgever, voldoen aan de voorschriften van de btw-wetgeving
 • begeleiding en advies bij bijzondere of internationale btw-handelingen
 • aanwezigheid bij controles alsmede het beantwoorden van in regelstellingen, processen verbaal, … uitgaande van de btw-administratie
 • aanvraag btw-eenheid en analyse hieruit voortvloeiende btw-optimalisatie
 • het opstellen en indienen van de aangifte en noodzakelijke bijlagen of formulieren in de personenbelasting of de vennootschapsbelasting
 • de opdrachtgever bijstaan in zijn fiscale verplichtingen
 • antwoorden op vragen om inlichtingen
 • antwoorden op berichten van wijziging
 • opstellen en indienen van bezwaarschriften
 • begeleiding bij fiscale procedures (in overleg met advocatenkantoor)
 • het maken van simulaties ten gevolge van fiscale wetswijzigingen
 • ondersteuning bij belastingcontrole en bij onderhandelingen met plaatselijke en nationale belastingadministraties
 • begeleiding bij het opstellen van belastingvriendelijke verloningen
 • begeleiding bij overdracht of overname van vennootschappen, handelsfondsen
 • begeleiding bij reorganisaties zoals fusies, splitsingen, partiële splitsingen
 • bemiddeling bij opmaak akkoorden en overeenkomsten
 • begeleiding bij structurering bedrijfsvermogens en onroerend goed investeringen
 • begeleiding bij vermogensfiscaliteit
 • begeleiding bij successieplanning en erfopvolgingbegeleiding bij aanvraag voorafgaande akkoorden met de fiscus (rulings)
 • begeleiding bij internationale uitbreiding via samenwerking met uitgebreid netwerk van buitenlandse vergelijkbare kantoren

Verder verwijzen wij graag naar onze algemene dienstverlening op onze dnf belgium pagina inzake fiscaliteit.