Grote ondernemingen

Onze visie

Door de opleiding die wij hebben genoten bij internationale advieskantoren en de ervaring die wij hierdoor gedurende jaren bij grote nationale en internationale ondernemingen hebben opgedaan, zijn wij in staat om een hoogstaande en kwalitatieve fiscale en accountancy dienstverlening aan te bieden en hiervoor, als lokaal kantoor, toch zeer competitieve tarieven te hanteren. dnf staat voor ‘your company, our concern’, ook voor grote ondernemingen.

Indien nodig zullen wij ons hiervoor uiteraard laten bijstaan door externe specialisten waarbij wij in vele gevallen kunnen bogen op een jarenlange samenwerking.

Onze Fiscale diensten

 • Assistentie bij alle fiscale compliance aangelegenheden
  • Voorbereiding en indiening van de fiscale aangifte (directe en indirecte belastingen);
  • Nazicht van de fiscale aangifte;
  • Berekening van de belastingprovisie;
  • Voorbereiding en indiening van de formaliteiten inzake roerende voorheffing;
  • Voorbereiding en indiening van fiscale fiches;
 • Assistentie bij uw relatie met de belastingadministratie
  • Afsluiten van rulings en akkoorden met de lokale controle of het hoofdbestuur
  • Bijstand bij fiscale controle (o.a. vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, vergaderingen met de fiscus, …)
  • Opmaak en verdediging van bezwaarschriften
 • Advisering
  • Praktijkgerichte, kwalitatieve advisering inzake vennootschapsbelasting (zowel nationaal als internationaal), btw, personenbelasting en lokale & regionale belastingen. Wij kunnen u bijvoorbeeld assisteren inzake
   • R&D (vrijgestelde innovatie-inkomsten, bedrijfsvoorheffing, …)
   • Transfer pricing
   • M&A (due diligence, structurering, …)
   • Financiering
   • Onroerende voorheffing op materieel & outillage
  • Als lid van het internationale tgs netwerk kunnen wij u ook helpen met lokale buitenlandse fiscaliteit

Onze accountancy diensten

Voor onze accountancy diensten verwijzen wij graag naar onze algemene dienstverlening op onze dnf belgium pagina.

Waarom dnf belgium

Wij toetsen de uitvoering van onze activiteiten steeds aan de volgende voorwaarden:

 • Kwaliteit
  • De vennoten van dnf hebben hun fiscale en accountancy opleiding genoten bij diverse grote internationale advieskantoren en hebben er samen meer dan 50 jaar ervaring opgedaan;
  • Permanente opleiding is een absolute prioriteit;
  • Indien nodig laten wij ons voor gespecialiseerde zaken bijstaan door externe specialisten.
 • Continuïteit
  • Voor al uw vragen of opmerkingen kan u terecht bij één vaste contactpersoon
 • Competitieve en transparante erelonen